Tomasz Bołcun

ClickMeeting

Brand Manager w ClickMeeting. Wyznaje zasadę, że w komunikacji marketingowej nie istnieje pojęcie „nudnej branża”. Energetyka, motoryzacja, edukacja, wyposażenie łazienek, czy też bankowość – w każdej można wiele się nauczyć, w każdej można stworzyć interesujący projekt z pożytkiem dla biznesu i klientów. – W świecie otaczającej mnie zewsząd technologii lubię czuć i wiedzieć, jak coś działa i jak odpowiada na potrzeby użytkowników – mówi.